SpeWo - stavební firma, zateplování objektů, držitel certifikátu ISO 9001

REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ

Velká část bytového fondu ČR je lokalizováno do panelových domů. Jejich průměrné stáří je 40 let. Z těchto skutečností vyplývá že revitalizace a údržba panelových domů je aktuální pro každého vlastníka PD. Na tyto opravy jsou vypsány programy vlády ČR realizované Ministerstvem pro místní rozvoj. Více o tomto na našich stránkách zde.

 • Výměna oken
 • Opravy výměna balkonů, lodžií
 • Zateplení fasádního pláště
 • Izolace plochých střech

Revitalizaci PD lze rozdělit zhruba do těchto dílčích etap. Mnohdy jsou realizovány postupně s ohledem na finance vlastníka. Z technologických a provozních důvodů by se však dodrľet pořadí etap pokud některý článek řetězce není v havarijním stavu.

Výměna oken

zařídíme ve spolupráci s naším dodavatelem,

 • zaměříme
 • navrhneme nejvhodnější typ oken - plast, eurookna...
 • demontáž starých oken,
 • likvidace starých
 • montáž a zprovoznění nových oken
 • zapravení okolí oken

Opravy výměna balkonů, lodžií

balkony stárnou, při neúdržbě může dojít k narušení nosné konstrukce - korozí, z hlediska uživatelského komfortu a úspory tepla jsou aktuální přeměny balkonů na lodžie - zimní zahrady,

Opravy balkonů zahrnují

 • výměna zábradlí či části konstrukce
 • výměna skel
 • reprofilace betonu
 • násyp
 • dlažba
 • nátěr kovových konstrukcí balkonu

Zateplení fasádního pláště

Izolace plochých střech
Na textech k této problematice se ještě pracuje.

© 1998 - 2008 SpeWo s.r.o. | spewo@volny.cz